Пътят

Спас Киричев


  • Скулптура
  • Бронз
  • 31/9/15

Архив