Изкушението

Юлиан Йорданов


  • Графика
  • Офорт (C3)
  • хартия
  • 11/9

Вижте това произведение в нашето