Ухание на цветя I

Димитър Войнов-син


  • Рисунка
  • Хартия/картон
  • Въглен
  • 33/49

Архив