Страст

Димитър Войнов-син


  • Рисунка
  • Хартия/картон
  • Въглен
  • 49/33

Архив