Подаръкът

Петър Чиновски


  • Графика
  • Алграфия (L4)
  • хартия
  • 15/9

Вижте това произведение в нашето