Композиция II

Стефан Георгиев


  • Живопис
  • Смесена техника
  • Платно
  • 30/30

Вижте това произведение в нашето