Екслибрис – Бориса Дамянова „Париж”

Веселин Дамянов- Вес


  • Графика
  • Смесена техника
  • хартия
  • 3.5/6

Вижте това произведение в нашето