Exlibris - Frans van der Veen "Quintessence"

Сергий Храпов


  • Графика
  • Акватинта (C5)
  • Офорт (C3)
  • Мецотинто (C7)
  • хартия
  • 17.6/10.3

Вижте това произведение в нашето