Exlibris - Iluta Dabola "Lauma"

Марина Тераудс


  • Графика
  • Офорт (C3)
  • хартия
  • 15/12

Вижте това произведение в нашето