Круша

Константин Антюхин


  • Графика
  • Офорт (C3)
  • Мецотинто (C7)
  • хартия
  • 10/13

Вижте това произведение в нашето