Балконът I

Владимир Чукич


  • Графика
  • Литография (L1)
  • хартия
  • 28/20

Вижте това произведение в нашето