Каляската на Леда

Десислав Гечев


  • Графика
  • Офорт (C3)
  • хартия
  • 8/11.5 см

Вижте това произведение в нашето