Екслибрис Сашо (Александър Т.) Т- Красивият- "Без повече залози"

Онник Каранфилян


  • Графика
  • Офорт (C3)
  • Хартия/картон
  • 16.5/13 см

Архив