Щастие

Таня Кръстева


  • Графика
  • Литография (L1)
  • Хартия/картон
  • 19/17 см

Архив