Пробив- Моята къща 3

Васил Колев-Васило


  • Графика
  • Акватинта (C5)
  • Офорт (C3)
  • Суха игла (C4)
  • Хартия/картон
  • 9.5/9.5 см

Архив