Блян

Петър Мичев


  • Живопис
  • Масло
  • Платно
  • 46,5/55,5 см

Вижте това произведение в нашето