Градски сюжети I

Владимир Чукич


  • Живопис
  • Акрил
  • Смесена техника
  • Картон
  • 23/23 см

Вижте това произведение в нашето