Книжният човек

Иван Стратиев


  • Графика
  • Литография (L1)
  • хартия
  • 43,5/34 см

Вижте това произведение в нашето