Поле с тръни

Атанас Мацурев


  • Акварел
  • Акварелни бои
  • хартия
  • 44/64 см

Архив