Композиция

Стефан Георгиев


  • Живопис
  • Масло
  • Смесена техника
  • Платно
  • 20/20 см

Вижте това произведение в нашето