Райска история

Христо Керин


  • Графика
  • Мецотинто (C7)
  • хартия
  • 15/15 см

Вижте това произведение в нашето