На брега

Димитър Чолаков


  • Живопис
  • Смесена техника
  • 60/60 см

Архив