Спомен за лятото

Димитър Чолаков


  • Живопис
  • Смесена техника
  • 130/80 см

Архив