Светлината II

Димитър Чолаков


  • Живопис
  • Смесена техника
  • Платно
  • 20/15 см

Архив