Тишина II

Димитър Чолаков


  • Живопис
  • Смесена техника
  • Платно
  • 80/45 см

Архив