Слънчоглед

Георги Лечев


  • Графика
  • Смесена техника
  • Хартия/картон
  • 32.5/40 см

Архив