Минотавър

Константин Антюхин


  • Графика
  • Офорт (C3)
  • хартия
  • 12/16 см

Вижте това произведение в нашето