Без думи

Стефан Георгиев


  • Живопис
  • Смесена техника
  • Платно
  • 100/80 см

Вижте това произведение в нашето