Заедно I

Димитър Войнов-син


  • Живопис
  • Смесена техника
  • Платно
  • 40/30 см

Вижте това произведение в нашето