... и в другия живот

Христо Керин


  • Графика
  • Смесена техника
  • хартия
  • 45/38,5 см

Вижте това произведение в нашето