Катаб 1

Димитър Трайчев


  • Графика
  • Литография (L1)
  • хартия
  • 30/21 cm

Вижте това произведение в нашето