Слонче

Румен Малчев


  • Рисунка
  • Смесена техника
  • хартия
  • 42/29 cm

Вижте това произведение в нашето