Клоун

Цветан Казанджиев


  • Графика
  • Офорт (C3)
  • хартия
  • 10/9 cm

Вижте това произведение в нашето