Екслибрис Библиотека Бодио Ломнаго

Мария Мадалена Тучели


  • Графика
  • Офорт (C3)
  • хартия
  • 9,5/11

Вижте това произведение в нашето