Жена и Смърт

Юрий Ноздрин


  • Графика
  • Офорт (C3)
  • хартия
  • 17/16

Вижте това произведение в нашето