Екслибрис Виторио Лаура "Корабът на глупците"

Юрий Ноздрин


  • Графика
  • Офорт (C3)
  • хартия
  • 12.3/12.3 cm

Вижте това произведение в нашето