Екслибрис Ингрид Ван Дер Вен "Дърво"

Юрий Ноздрин


  • Графика
  • Офорт (C3)
  • хартия
  • 15.9/12.9 cm

Вижте това произведение в нашето