Дон Вито

Веселин Дамянов- Вес


  • Живопис
  • Смесена техника
  • Платно
  • 18/24 cm

Вижте това произведение в нашето