Ти кой беше?

Веселин Дамянов- Вес


  • Рисунка
  • Смесена техника
  • хартия
  • 28/20 cm

Вижте това произведение в нашето