Песен на Саламандър

Александър Димитров


  • Живопис
  • Смесена техника
  • платно
  • 100/70 cm

Тагове: Фигурална композиция


Архив