Той знае нещо

Олег Денисенко


  • Графика
  • Офорт (C3)
  • хартия
  • 28/18 cm

Вижте това произведение в нашето