Адреналин III

Галина Александрова


  • Живопис
  • Масло
  • Смесена техника
  • платно
  • 50/70 cm

Тагове: Абстракция Картина в червено


Вижте това произведение в нашето