Магическо пространство

Иван Стратиев


  • Графика
  • Литография (L1)
  • хартия
  • 34/44 cm

Тагове: Фигурална композиция


Вижте това произведение в нашето