Stalemate

Петър Чиновски


  • Графика
  • Алграфия (L4)
  • хартия
  • 14/8.2 cm

Архив