Cycle Alexander - Thalestris

Юлиан Йорданов


  • Графика
  • Акватинта (C5)
  • Офорт (C3)
  • хартия
  • 35/25 cm

Вижте това произведение в нашето