Есенен вятър

Кунка Димитрова


  • Скулптура
  • Керамика
  • 60/20/17 cm

Тагове: Фигурална композиция


Вижте това произведение в нашето