Паноптикум II

Боян Янев


  • Рисунка
  • Туш, перо
  • хартия
  • 51/72 cm

Вижте това произведение в нашето