На брега

Кунка Димитрова


  • Скулптура
  • Керамика
  • 43/10/10 cm

Тагове: Фигурална композиция


Вижте това произведение в нашето