Огледало на обърканите чувства

Владимир Киров


  • Живопис
  • Масло
  • дърво
  • 10/7.5 cm

Вижте това произведение в нашето