Докосване на недокоснатото

Любомир Вутов


  • Скулптура
  • Дърво
  • Смесена техника
  • 33/81/5 cm

Вижте това произведение в нашето